สถานที่รับซื้อเพชร
รับซื้อเครื่องประดับเพชร
รับซื้อแหวนเพชร
สถานที่รับซื้อแหวนเพชร
รับซื้อนาฬิกาข้อมือ
รับซื้อคาร์เทียร์ Cartier
รับซื้อเครื่องประดับ Bvlgari บูการี
รับซื้อเครื่องประดับ Piaget Jewelry
รับซื้อทอง
รับซื้อแพลเลเดียม แพลทินัม (Pd) (Pt)
รับซื้อนาก 40% 35% 100%